Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

1.om de instroom naar jeugdzorg te verminderen zijn ook structurele maatregelen nodig (o.a. op gebied van bestaanszekerheid; schuldhulpverlening en armoedebestrijding moet in een gemeente effectief geregeld zijn) en moeten meer maatregelen worden genomen die de gezondheid bescherming. Zo is recent de gokwet verruimd en hebben leenbedrijven ruimte gekregen om jongeren…

Lees verderMaatschappelijke ontwikkelingen

Bezwaren

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Sharon Stellaard onderzocht het beleid t.a.v. jeugdzorg in de afgelopen decennia. Daaruit blijkt niet alleen dat het hervormingsbeleid de belangrijkste doelen niet bereikt, maar ook dat het wél nieuwe problemen creëert. Steeds blijken nieuwe initiatieven tot beleidshervorming primair te worden ingegeven door de onbedoelde gevolgen van de daaraan voorafgaande hervorming.…

Lees verderBezwaren

Auteurs

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Twee auteurs hebben de eerste versie van het basispakket preventie om instroom jeugdzorg te verminderen, samengesteld op persoonlijke titel Paul v.d. Velpen: adviseur publieke gezondheid, voormalig directeur GGD Amsterdam, auteur van het boek Het Preventie-ultimatum Marit Recourt-Vollebregt: Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg. Op gebied van beleid houdt zij zich…

Lees verderAuteurs

Onderhouden en doorontwikkeld

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Elk preventie- pakket is een momentopname. De uitdaging is om bestaande interventies door te ontwikkelen, en gaten in het preventie-landschap op te vullen met nieuwe interventies. Daarom pleiten we ervoor om niet in elke gemeente eigen varianten te ontwikkelen, maar bestaande interventies te gebruiken. En mochten die niet precies passen…

Lees verderOnderhouden en doorontwikkeld

Afhaken?

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Als veel mensen tijdens de preventieve activiteit afhaken kunnen de volgende oorzaken een rol spelen 1.Er gaat iets mis in de toeleiding en toelating tot de activiteit. Mensen voor wie de activiteit niet bedoeld is stromen in. Aktie: in gesprek met toeleiders, in dien nodig scholing; 2.De begeleiding houdt te…

Lees verderAfhaken?

Schadelijk

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

“Baat het niet,  het zal ook niet schaden”, is een uitgangspunt dat niet gebruikt kan worden bij de keuze om een bepaalde preventie-activiteit in te zetten. B.v. leerlingen in een schoolsetting voorlichten over drugs of ander risicovol gedrag kan bij een verkeerde aanpak bij bepaalde leerlingen juist leiden tot (meer)…

Lees verderSchadelijk

Gewenste effect

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Wanneer een programma uit de database wordt aangeboden wil dat nog niet zeggen dat de verwachtingen worden waargemaakt. 1.het kan namelijk zijn dat het programma niet conform de regels wordt uitgevoerd. Dat b.v. het personeel niet juist is geschoold of niet is gemotiveerd; 2.dat het programma niet goed is verbonden…

Lees verderGewenste effect

Selectie en beoordeling

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

De auteurs die het basispakket preventie hebben samengesteld waarmee de instroom naar jeugdzorg kan  worden verminderd hebben een keuze gemaakt via de volgende stappen: 1.Instroom in jeugdzorg is in onze ogen nooit een gevolg van alleen aandoening bij een kind op jongere. We baseren ons o.a.  op het onderzoek van…

Lees verderSelectie en beoordeling

Interventies vandaan

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Er zijn diverse databases met effectieve interventies. Op de website van loket gezond leven zijn ze gecombineerd. Interventies in die databases zijn onafhankelijk beoordeeld door wetenschappelijke commissies De interventies in de NJI-database worden erkend op één van de volgende vier niveaus: Niveau 4: Effectief volgens sterke aanwijzingen. Niveau 3: Effectief…

Lees verderInterventies vandaan