Onderwijs doelen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Dat het voor het onderwijs zinvol is om te investeren in mentale gezondheid blijkt uit de resultaten die daarmee kunnen worden bereikt: Betere leerprestaties Verbetering werkgeheugen en concentratie Positievere houding jegens school en leerkrachten Zin om te leren Minder vertraging diploma behalen en uitval.

Lees verderOnderwijs doelen

Ingrijpende jeugdervaringen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Baanbrekend onderzoek van Felitti heeft uitgewezen dat kinderen die te maken hebben gehad met Adverse Childhood Experiences (ACE) een hoog risico lopen later mentale en/of fysieke problemen te ontwikkelen. Die ingrijpende jeugdervaringen kunnen er ook voor zorgen dat die problemen niet kunnen worden weggenomen als niet eerst de trauma’s worden…

Lees verderIngrijpende jeugdervaringen

Doelgroepen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

De doelgroepen baby’&kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen staan hier afzonderlijk genoemd. Dat is niet helemaal terecht. Er is sprake van een levensloop: gebeurtenissen in de vroege periode werken door in de volgende fasen. Daarom wordt in visie op preventie steeds vaker gekozen voor een levensloopbenadering. Oftewel: in een plan…

Lees verderDoelgroepen

Integrale aanpak

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Welk thema ook wordt aangepakt, mentale of fysieke gezondheid, er is altijd een integrale aanpak nodig waarin diverse beleidsterreinen binnen de gemeente een bijdrage leveren: niet alleen jeugd, maar ook welzijn, onderwijs en het fysieke domein. Volksgezondheid is niet alleen een kwestie van de wethouder zorg. Health in all policies…

Lees verderIntegrale aanpak

Sturing & verantwoordelijkheden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Bij het zoeken naar partijen die nodig zijn om aan preventie te werken is het handig om te weten wie wettelijk waarvoor verantwoordelijk is om partijen op die verantwoordelijkheden te kunnen wijzen. Voor specifieke preventie-activiteiten zijn de wet publieke gezondheid en de jeugdwet van belang. Maar de wetsteksten zijn vaak vaag.…

Lees verderSturing & verantwoordelijkheden

Bouwstenen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Plannen van aanpak bestaan vaak uit stappen of fasen. Ik heb gekozen voor de term bouwstenen. Zo kan bij elk plan gekozen worden voor een andere volgorde. In het rapport van Trimbos, Rivm,GGDGHOR.nl wordt gesproken over succesfactoren bij de aanpak van mentale gezondheid. Deze factoren zijn ook relevant bij de…

Lees verderBouwstenen

Preventie infrastructuur

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Omdat losse, tijdelijke preventie-activiteiten niet werken heeft de minister van VWS in een brief aan de tweede kamer aangekondigd dat hij samen met de gemeenten, zorgverzekeraars en anderen wil gaan bouwen aan een preventie-infrastructuur. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland steunen deze ontwikkeling in een gezamenlijk document.…

Lees verderPreventie infrastructuur

Gezondheidsbevordering

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Gezondheidsbevordering zijn maatregelen gericht op het gedrag van mensen (verhogen van kennis, vaardigheden en vergemakkelijken van gezonde keuzen). Kan in de vorm van universele preventie, gericht op totale populatie, of in de vorm van selectieve preventie (gericht op een risicogroep).

Lees verderGezondheidsbevordering