Preventie is hot

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Nieuws

Preventie is hot. Staat hoger op de politieke agenda:  Hoger dan in 2018, toen mijn boek Preventie-ultimatum verscheen. Er zijn allerlei akkoorden gesloten om meer aan preventie te doen. Na het nationaal preventie akkoord, hebben veel organisaties hun handtekening gezet onder het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en/of het Integraal Zorg akkoord (IZA).…

Lees verderPreventie is hot

Ontwikkelingskansen verbeteren van kinderen in armoede: Van analyse naar aanpak

In dit heldere artikel zetten Silvia Bunt en Bram Orobio de Castro de interventies op een rij die gemeenten kunnen inzetten om de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede te verbeteren. In totaal leefden in 2017 ruim 272.000 minderjarigen (0 tot 18 jaar) in armoede, dat wil zeggen in een gezin…

Lees verderOntwikkelingskansen verbeteren van kinderen in armoede: Van analyse naar aanpak

Hoe kunnen we instroom jeugdzorg verminderen door preventie?

Maandag 13 juni 2022 Deelnemers:  Paul van der Velpen Marcel van der Wal GGD Amsterdam onderwijs preventie weerbaarheid Wouter Staal Karakter radboudUMC kinder psychiater Femke Rokx  Beleidsadviseur onderwijs en jeugd Judith Ludding oud-Directeur GGD Utrecht Mark Weghorst NCJ Anneke Meijer  GGD Fryslan Friese preventieaanpak Peter Dijkshoorn VNG Accare kinder psychiatrie…

Lees verderHoe kunnen we instroom jeugdzorg verminderen door preventie?

Onderwijs doelen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Dat het voor het onderwijs zinvol is om te investeren in mentale gezondheid blijkt uit de resultaten die daarmee kunnen worden bereikt: Betere leerprestaties Verbetering werkgeheugen en concentratie Positievere houding jegens school en leerkrachten Zin om te leren Minder vertraging diploma behalen en uitval.

Lees verderOnderwijs doelen

Ingrijpende jeugdervaringen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Baanbrekend onderzoek van Felitti heeft uitgewezen dat kinderen die te maken hebben gehad met Adverse Childhood Experiences (ACE) een hoog risico lopen later mentale en/of fysieke problemen te ontwikkelen. Die ingrijpende jeugdervaringen kunnen er ook voor zorgen dat die problemen niet kunnen worden weggenomen als niet eerst de trauma’s worden…

Lees verderIngrijpende jeugdervaringen

Doelgroepen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

De doelgroepen baby’&kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen staan hier afzonderlijk genoemd. Dat is niet helemaal terecht. Er is sprake van een levensloop: gebeurtenissen in de vroege periode werken door in de volgende fasen. Daarom wordt in visie op preventie steeds vaker gekozen voor een levensloopbenadering. Oftewel: in een plan…

Lees verderDoelgroepen

Integrale aanpak

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Welk thema ook wordt aangepakt, mentale of fysieke gezondheid, er is altijd een integrale aanpak nodig waarin diverse beleidsterreinen binnen de gemeente een bijdrage leveren: niet alleen jeugd, maar ook welzijn, onderwijs en het fysieke domein. Volksgezondheid is niet alleen een kwestie van de wethouder zorg. Health in all policies…

Lees verderIntegrale aanpak

Sturing & verantwoordelijkheden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Bij het zoeken naar partijen die nodig zijn om aan preventie te werken is het handig om te weten wie wettelijk waarvoor verantwoordelijk is om partijen op die verantwoordelijkheden te kunnen wijzen. Voor specifieke preventie-activiteiten zijn de wet publieke gezondheid en de jeugdwet van belang. Maar de wetsteksten zijn vaak vaag.…

Lees verderSturing & verantwoordelijkheden

Bouwstenen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Plannen van aanpak bestaan vaak uit stappen of fasen. Ik heb gekozen voor de term bouwstenen. Zo kan bij elk plan gekozen worden voor een andere volgorde. In het rapport van Trimbos, Rivm,GGDGHOR.nl wordt gesproken over succesfactoren bij de aanpak van mentale gezondheid. Deze factoren zijn ook relevant bij de…

Lees verderBouwstenen

Preventie infrastructuur

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Omdat losse, tijdelijke preventie-activiteiten niet werken heeft de minister van VWS in een brief aan de tweede kamer aangekondigd dat hij samen met de gemeenten, zorgverzekeraars en anderen wil gaan bouwen aan een preventie-infrastructuur. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland steunen deze ontwikkeling in een gezamenlijk document.…

Lees verderPreventie infrastructuur