Gezondheidsbevordering

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Gezondheidsbevordering zijn maatregelen gericht op het gedrag van mensen (verhogen van kennis, vaardigheden en vergemakkelijken van gezonde keuzen). Kan in de vorm van universele preventie, gericht op totale populatie, of in de vorm van selectieve preventie (gericht op een risicogroep).

Lees verderGezondheidsbevordering

Visie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Als een (afdeling van) gemeente, een school (team) of een zorgorganisatie meer aandacht aan preventie wil besteden is het belangrijk een gezamenlijke visie op preventie te ontwikkelen. In een gesprek over visies valt regelmatig de term “normaliseren”. In de jeugdwet wordt gesproken over normaliseren van de jeugdsector. Maar de term…

Lees verderVisie

Adviezen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Omdat het voorkomt dat gezinnen met meerdere problemen tegelijkertijd te maken hebben kan het nodig zijn de “doorbraakmethode” in te zetten.

Lees verderAdviezen

Gemeenten

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

In het document van preventie verzekerd staat dat geïndiceerde preventie wordt gefinancierd door zorgverzekeraars. Maar na de decentralisatie in 2015 klopt dit niet meer. Want in kader van jeugdwet wordt er door gemeenten ook geïndiceerde preventie aangeboden (wordt ook lichte behandeling genoemd)

Lees verderGemeenten

Geïndiceerde preventie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Diverse interventies die hier worden genoemd zijn opgenomen in het advies van de gezondheidsraad. De gezondheidsraad adviseert om ze niet aan iedereen aan te bieden, maar alleen aan degenen met verhoogd risico. (pg.38) Bij het aanbieden van interventies gebaseerd op risicoselectie is het van belang te waken voor stigmatisering. Daarom…

Lees verderGeïndiceerde preventie

Mentale gezondheid

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Ik heb een bijdrage geleverd aan de literatuurstudie jeugd-geestelijke gezondheidszorg en onderwijs. Daarin wordt niet alleen de urgentie onderbouwd om te werken aan mentaal welbevinden van jongeren, maar ook dat het van belang is om dit te doen binnen het onderwijs

Lees verderMentale gezondheid

gemeente

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

In de literatuurstudie jeugd-geestelijke gezondheidszorg en onderwijs worden de verantwoordelijkheden van gemeenten en onderwijs tav zorg benoemd.

Lees verdergemeente

Signaleren

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

leraren en andere medewerkers herkennen mentale, gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).

Lees verderSignaleren

Basisondersteuning

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

In mijn ogen zou het veel handiger zijn om landelijk vast te leggen wat onder basisondersteuning wordt verstaan (verantwoordelijkheid van het onderwijs) en wat concreet behoort tot het domein van de jeugdwet i.p.v. in lokale situaties tot afspraken te komen zonder nadere kaders. De opzet en inhoud van deze website…

Lees verderBasisondersteuning