Daarom

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Schematisch ziet de werkwijze van hart en ziel er als volgt uit:   Wat mij betreft zijn de voordelen: het gebruikt voor gevalideerde signalering instrumenten, zodat informatie betrouwbaar wordt gevonden door diverse partijen; na de beoordeling is het niet automatisch het kind dat wordt toegeleid naar een behandeling/interventie Bij de…

Lees verderDaarom

Signaleren

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Of het wel of niet goed gaat met een kind is in het onderwijs allereerst de taak van de leerkracht. Er zijn hulpmiddelen om leerkrachten daarbij te ondersteunen.  Elke school moet een leerlingvolgsysteem hebben. Er zijn diverse leerlingvolgsystemen: Het IEP, Viseon, Hart&Ziel etc. Je kunt stellen dat het leerlingvolgsysteem de…

Lees verderSignaleren

Niet in de klas

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Bekend is de casus dat een leraar met veel drukke kinderen in de klas zich de vraag stelde: vorig jaar zaten die kinderen in de klas bij een collega en die hoorde ik er niet over. Waren ze toen niet druk? Of wilde hij het niet melden

Lees verderNiet in de klas

Contactmomenten jeugdgezondheidszorg

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

De jeugdgezondheidszorg voert in het onderwijs op een aantal momenten gezondheidsonderzoeken uit bij de kinderen. Hierover heeft de jeugdgezondheidszorg in eerste instantie contact meer leerling en ouders, maar een aantal jeugdgezondheidszorganisaties hebben de contactmomenten zo opgezet dat het relevante informatie oplevert voor gezondheidsbeleid van de school. www.jijenjegezondheid.nl

Lees verderContactmomenten jeugdgezondheidszorg

Binnen de schoolomgeving

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Dit voorkomt exclusie. Exclusie/stigmatisering kan schadelijk bij-effect zijn voor ontwikkelkansen kinderen Mocht er toch ondersteuning buiten het onderwijs nodig zijn dan: bij primair onderwijs wijkgeboden bij vo/vmbo schoolgebonden

Lees verderBinnen de schoolomgeving

Effectiviteit

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

De meeste interventies zijn opgenomen in de database effectieve jeugdinterventies. De interventies in die database worden op effectiviteit beoordeeld op een schaal van 1 tm 4 Niveau 1: Goed onderbouwd Niveau 2: Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit Niveau 3: Effectiviteit volgens goede aanwijzingen voor effectiviteit Niveau 4: Effectiviteit volgens…

Lees verderEffectiviteit

Beleid

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

School legt maatregelen voor mentaal welbevinden en gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid.

Lees verderBeleid

Signaleren

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Leraren en andere medewerkers herkennen mentale, gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).

Lees verderSignaleren

Schoolomgeving

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

School stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren).

Lees verderSchoolomgeving

Educatie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

School besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema (b.v. mentaal welbevinden) en zorgt voor sociale veiligheid.

Lees verderEducatie