Onderwijs

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Aansluitend op de adviezen aan de gemeenten adviseer ik het primair onderwijs, de scholen om Een preventie programma te kiezen om de sociale veiligheid op school structureel en effectief te bevorderen. Ik zou kiezen voor een programma dat in de database effectieve jeugdinterventies een hoog niveau heeft gekregen ( 3…

Lees verderOnderwijs

Gemeente

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Gezien het gestelde doel zijn daarom mijn volgende adviezen aan elke gemeente: Stimuleer en faciliteer alle scholen (primair, speciaal, voortgezet en mbo) om mee te doen aan het programma de gezonde school. Een school die meedoet aan het programma kan kiezen voor een of meer modules. Gezien de doelstelling (“onnodige…

Lees verderGemeente

Kan niet zonder

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Ik sluit me aan bij de visie van Bert Wienen. Hij roept om het kind in zijn context te bekijken, en vindt dat in de samenwerking tussen onderwijs en zorg het onderwijs niet te snel de zorg moet inschakelen: de beste zorg voor kinderen is goed onderwijs. Deze visie krijgt…

Lees verderKan niet zonder

Score

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

De score “sterk”  geef ik aan interventies die volgens mij zeer direct de druk op jeugdzorg verlichten. De score “licht” geef ik aan interventies die invloed hebben maar in lichtere mate dan de interventies met een score sterk. De score “zwak” is voor interventies waarbij die relatie indirecter is, of…

Lees verderScore

Compleet preventie-landschap

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

In de basiszorg zijn de voorzieningen beschikbaar die zonder indicatie en/of eigen bijdrage aan iedereen wordt aangeboden: huisartsenzorg, geboortezorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Naast deze basisvoorzieningen zijn er preventieve interventies nodig voor opvoeders/kinderen die steuntje in de rug nodig hebben of extra steun. Dat is geen enkele wet geregeld. Op grond…

Lees verderCompleet preventie-landschap

Geïndividualiseerd

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Uitgangspunt van veel (overheids-)beleid was: als 17 miljoen burgers elk individueel verantwoordelijkheid neemt voor de eigen gezondheid, komt het met de VOLKSgezondheid wel goed. Dit uitgangspunt klopt niet. De invloed van omgevingen (het gezin, de school, de wijk, het bedrijf, de overheid etc.) op de gezondheid is zeer groot. Degenen…

Lees verderGeïndividualiseerd

Sociale basis

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

In mijn ogen bestaat het uit twee delen: het sociale netwerk dat iedereen nodig heeft en de vrij toegankelijke voorzieningen (van huisartsenzorg, onderwijs, tot jeugdgezondheidszorg etc.). Voor meer informatie zie dossier sociale basis van Movisie

Lees verderSociale basis

Waarden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Vaak wordt demedicaliseren als waarde genoemd maar voor mij geldt dat het streven naar minder medicatie geen waarde op zich is.

Lees verderWaarden

Samenhangen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Er wordt veel samengewerkt in netwerken, of multidisciplinaire teams. Maar dat wil nog niet zeggen dat er wordt aangesloten bij klanten. Risico bestaat dat de kolom/discipline van elke deelnemer vertrekpunt is. Daarom is het van belang om te vertrekken vanuit de logical van klanten,burgers, doelgroep. Daarom pleit ik voor het…

Lees verderSamenhangen

Jeugdwet

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Deze cat weg

Volgens deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen….. Zie met name artikel 2.1 en artikel 2.2. Omdat in de wet niet precies staat aangegeven wat dit inhoudt is aan de Gezondheidsraad advies gevraagd welke interventies…

Lees verderJeugdwet